Miesięcznik MISJONARZ - luty 2018

WARSZAWA. Tematem przewodnim lutowego numeru miesięcznika "Misjonarz" jest Biblia, będąca źródłem życia Kościoła. „Trzeba więc, aby całe nauczanie kościelne, tak jak sama religia chrześcijańska, żywiło się i kierowało Pismem Świętym - czytamy w konstytucji "Dei Verbum" Soboru Watykańskiego II.

Kiedy parafia jest żywa? - pyta kard. Luis Antonio Tagle - Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że te żywe parafie, świadomie lub nie, zakorzenione są w Słowie Bożym. Bez tego nie wiem, skąd parafia miałaby czerpać życie. (...)

Czytaj więcej...

Wielki Post 2018 z werbistami

GÓRNA GRUPA. Co prawda kończy się dopiero okres Bożego Narodzenia, ale Wielki Post rozpoczyna się w tym roku już 14 lutego. Dlatego już teraz polecamy wyjątkowy kalendarz.

"Wielki Post 2018 z werbistami" to rozważania na każdy dzień Wielkiego Postu oraz teksty Ewangelii, które można przeczytać i odsłuchać.

Czytaj więcej...

Miesięcznik MISJONARZ - styczeń 2018

WARSZAWA. Styczniowy numer miesięcznika MISJONARZ poświęcony jest w całości osobie o. Mariana Żelazka SVD, misjonarza trędowatych w Indiach. 100. rocznicę jego urodzin obchodzić będziemy w naszej prowincji w 2018 roku.

W pamięci wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zetknęli się z o. Żelazkiem, zapisał się jako święty – „chodząca dobroć”, jak napisała jedna z autorek artykułów w tym numerze. Skromny, dobry, pełen pokoju i głębokiej radości, pragnął życiem pokazać ludziom Boga. Twierdził, że „tylko misjonarz żyjący głęboką wiarą, uprzejmy i tak zwyczajnie dobry może przybliżyć ludziom Chrystusa”. I takim właśnie misjonarzem był.

Czytaj więcej...

"Misjonarz" i "Animator" - prenumerata na 2018

PIENIĘŻNO. Już dziś zachęcamy do wykupienia prenumeraty miesięcznika MISJONARZ oraz kwartalnika ANIMATOR na 2018 rok. Oba czasopisma są doskonałym narzędziemi animacji i ewangelizacji, a także nieocenioną pomocą podczas tworzenia gablot i tablic ogłoszeń.

Dzięki prenumeracie otrzymujecie Państwo wybrane czasopismo na czas, bezpośrednio do swojego domu albo miejsca pracy. Nie ma zatem konieczności szukania go w punktach sprzedaży lub każdorazowego zamawiania.

Czytaj więcej...

Książka "Misja Panama"

WARSZAWA. Można już zamawiać książkę "Misja Panama" autorstwa o. Józefa Gwoździa SVD. Zamówienia można dokonywać na specjalne dedykowanej stronie internetowej www.misjapanama.com.pl.

Książka, wydana przez Wydawnictwo GOTÓW, stanowi cegiełkę w projekcie "Bilet dla Brata 2.0", dzięki któremu będzie można sfinansować część kosztów wyjazdu polskiej młodzieży na Światowe Dni Młodzieży 2019 w Panamie.

Czytaj więcej...

Oblicza Islamu w werbistowskim nurcie

PIENIĘŻNO. Wybrane zagadnienia z dynamiki procesów islamizacyjnych we współczesnej Europie, czy przyczyny, przebieg i konsekwencje rewolucji islamskiej w Iranie to niektóre tematy kolejnego numeru półrocznika misjologiczno-religioznawczego Nurt SVD.

"Oblicza islamu cz. III" to temat numeru 1/2017 czasopisma, który podejmuje się dalszej analizy religii Mahometa i jej wpływu na dzisiejszy świat.

Czytaj więcej...

"Urodziłem się, aby latać..."

GÓRNA GRUPA. Wydawnictwo VERBINUM wydało film DVD o pracy i życiu o. Macieja Malickiego SVD w Zimbabwe.

Film zatytułowany "Urodziłem się, aby latać..." zrealizowany został przez ojców: Mirosława Wołodko SVD (Togo) oraz Zdzisława Grada SVD (Madagaskar).

Czytaj więcej...

Film o dzieciach z ekwadorskiego "rozlewiska"

PIENIĘŻNO
Referat Misyjny w Pieniężnie wydał nowy film video w ramach videoteki Misjonarzy Werbistów.

Film „Dzieci Ventanas” opowiada o Fundacji Fu Shen Fu, jaką założył o. Jan Koczy SVD w liczącym 40 tys. mieszkańców miasteczku Ventanas w Ekwadorze.

Czytaj więcej...