______________

 

PIENIĘŻNO
Już niespełna miesiąc trwa III edycja konkursu misyjnego "Gdy myślę misje...", który w tym roku przebiega pod hasłem "Zanim ochrzcił się Mieszko - misje wśród naszych przodków".

Powoli zaczynają napływać prace konkursowe. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Pieniężnie 21 maja 2016 roku.

Patronatem honorwym konkurs objął bp Jerzy Mazur SVD, ordynariusz ełcki i przewoniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W Komitecie Honorowym znaleźli się: Prowincjał Polskiej Prowincji SVD, Rektor Misyjnego Seminarium Duchowngo w Pieniężnie, Przełożona Prowincjalna Sióstr Służebnic Ducha Świętego (SSpS) oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pieniężno.

W medialną promocję wydarzenia zaangażowały się redakcje "Misjonarza", "Gościa Niedzielnego", "Świata Misyjnego", "Animatora", a także Wydawnictwo VERBINUM i Portal Braniewo.

Konkurs organizowany jest przez Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów z Pieniężna, we współpracy z Museum Haus Völker und Kulturen z Sankt Augustin w Niemczech.

 

 

 
© Misjonarze Werbiści 2017
Templates by Joomla Perfect and Web Design Builders
Design by : Szymon Gołąbek.