______________

 

marzec 2017WARSZAWA
W marcowym numerze miesięcznika
"Misjonarz" polecamy między innymi:

Z misją wśród trędowatych
Przez długie lata symbolem osób odrzuconych i pozbawionych nadziei byli trędowaci. Wypędzano ich z wiosek, skazywano na pobyt w specjalnych koloniach czy na wyspach odosobnienia.

(...) Dla werbistów wspaniałym przykładem poświęcenia w pracy misyjnej jest o. Marian Żelazek SVD, który również oddał się pracy wśród trędowatych w Indiach. W Puri stworzył kolonię dla trędowatych. W 1980 r. otworzył leprozorium, szkołę dla dzieci z rodzin trędowatych oraz warsztaty pracy dla trędowatych i ich rodzin. Werbiści w Chinach w swej pierwszej misji w Puoli od 1882 r. mieli obok sierocińca także leprozorium. (Jan Zwolski SVD • CHINY)


W numerze znaleźć można także między innymi:

* Dzieła miłosierdzia
* Lekarza przygoda w Afryce
* Radość i nadzieja czy smutek i trwoga?
* Szkoła w Kinszasie
* Krzyż pośrodku Timbunke
* Wiara, która SKAŁY przenosi
* Zaufać świętym
* Świat misyjny – Łotwa

Więcej na stronie internetowej miesięcznika Misjonarz (www.misjonarz.pl). Zapraszamy!

 
© Misjonarze Werbiści 2017
Templates by Joomla Perfect and Web Design Builders
Design by : Szymon Gołąbek.