______________

 

FATIMA/PORTUGALIA
W dniach 17-22 października 2016 roku odbył się w Fatimie zjazd przełożonych prowincji werbistów w Europie.

W spotkaniu wzięli także udział koordynatorzy apostolatów i przedstawiciele z generalatu.

gregor uniwRZYM
27 października na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie odbędzie się prezentacja książki o. Pawła Wójcika SVD o relacjach między rządem i Kościołem w Polsce a dyplomacja watykańską.

Publikacja „Il governo e la Chiesa in Polonia di fronte alla diplomazia vaticana (1945-1978)” („Rząd i Kościół w Polsce wobec dyplomacji watykańskiej (1945-1978) jest pracą doktorską o. Pawła.

WAŁBRZYCH
Od 15 października 2016 roku w salach wystawienniczych Zamku Książ w Wałbrzychu można oglądać wystawę obrazów tajwańskiego malarza Liao Ci Fu.

Wernisaż miał miejsce w złotej Sali Maksymiliana, która uchodzi za perłę wałbrzyskiego zamku.

PIENIĘŻNO
Pierwsze w sezonie 2016/2017 nocne czuwanie młodzieży w Domu Misyjnym św. Wojciecha w Pieniężnie odbyło się z 15/16 października 2016 roku.

Spotkanie noszące tytuł Nie pojęli tajemnic Bożych rozpoczęło się o godz. 19:00, a zakończyło się ok. godz. 4:00.

KOLUSZKI
2 października, w parafii Niepokalanego Poczęcia Matki Boskiej w Koluszkach odbyło się wręczenie Nagrody im. o. Mariana Żelazka, którą otrzymał Zygmunt Cholewa.

Nagroda przyznana Zygmuntowi Cholewie jest docenieniem tych wszystkich, którzy w podobny sposób pomagają misjom prowadzonym przez werbistów.

PIENIĘŻNO
Sobota 8 października 2016 roku była dniem rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie.

Z pomocą Bożą i ludzkim wsparciem nasi klerycy kolejny raz podjęli wyzwanie zgłębiania filozofii i teologii, aby przygotowywać się do posługi kapłańskiej i misyjnej.

WARSZAWA
Bp Jerzy Mazur SVD, ordynariusz Diecezji Ełckiej, został wybrany ponownie  na stanowisko Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Wybory odbyły się podczas 374 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które miało miejsce w Warszawie w dniach 4-5 października 2016 roku.

CHLUDOWO
W święto Świętych Archaniołów, 29 września 2016 roku, w werbistowskim domu nowicjackim w Chludowie pod Poznaniem odbyła się uroczystość złożenia pierwszych ślubów zakonnych.

Na ręce o. Eryka Koppy SVD, przełożonego Polskiej Prowincji SVD, śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa złożył Aleksandr Babynin z Regii Ural.

10 2016WARSZAWA
W październikowym numerze miesięcznika
"Misjonarz" polecamy między innymi:

Inna twarz - ta sama radość
Spotkanie misjonarza z człowiekiem o innym doświadczeniu wiary czy funkcjonującego w innej kulturze może stać się obopólnym ubogaceniem, jednak pod warunkiem, że pokocha się tego innego, mającego wprawdzie inną twarz, ale podobne serce.

SANDOMIERZ
Fundacja im. ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego uhonorowała o. Romana Malka SVD statuetką ,,Serce bez granic” za działalność misyjną na rzecz Chin.

Wyróżnienie wręczone po raz 15 przyznawane jest osobom duchownym i świeckim, zasłużonym na rzecz misji, oraz tym, którzy niosąc pomoc najbardziej potrzebującym, głoszą Chrystusową Ewangelię nadziei i miłości.

PIENIĘŻNO
23 września 2016 roku w  Muzeum Misyjno-Etnograficznym Księży Werbistów w Pieniężnie została udostępniona wystawa czasowa nowogwinejskich siatek bilum ze zbiorów własnych muzeum.

Z wystawą zatytułowaną „ Bilum” będzie można zapoznać się do połowy grudnia 2016 roku.

NYSA
Już w najbliższą sobotę, 17 września 2016 roku, w Nysie odbędzie się XII Zjazd Misyjny Dzieci. W tym roku przebiegać on będzie pod hasłem "Bóg jest Miłosierdziem"

W planie spotkania jak co roku przewidziano spotkania w grupach kontynentalnych, Eucharystię, gry i zabawy, loterię z nagrodami i inne atrakcje.

 
© Misjonarze Werbiści 2017
Templates by Joomla Perfect and Web Design Builders
Design by : Szymon Gołąbek.