Słowo Boże Wcielone - ożywiaj nas Duchem swoim.

Przeczysta Matko Boża - prowadź wszystkich do swego Syna.

Święci Michale, Gabrielu i Rafale - wspierajcie królestwo Boże na ziemi.

Święci Józefie, Joachimie i Anno - wypraszajcie nam krzewicieli Ewangelii.

Święci Piotrze i Pawle, Janie i Andrzeju - wspomagajcie zwiastunów wiary.

Święci Grzegorzu, Augustynie i Wincenty - módlcie się za wszystkie stany Kościoła.

Święty Arnoldzie, nasz Założycielu - umacniaj nas w wierności Bożemu powołaniu.

Święty Józefie i wszyscy święci misjonarze - wspierajcie nas w apostolskiej gorliwości.

Błogosławieni Męczennicy Werbiści - módlcie się, abyśmy byli niezłomnymi świadkami Bożej prawdy i miłości.

Błogosławione Mario Heleno i Józefo - wypraszajcie nam ducha modlitwy i służby.

Przed światłością Słowa i Duchem łaski niech ustąpią ciemności grzechu i noc niewiary,
a Serce Jezusa niech żyje w sercach ludzi.

Amen.