Akt Zawierzenia Matce Bożej Rodziny Arnoldowej 09 kwiecień 2018
Akt zawierzenia Rodziny Arnoldowej Matce Bożej Jasnogórskiej 18 kwiecień 2020