24 lata schroniska dla dzieci w Angoli 13 grudzień 2017
Centrum Medyczne św. Łukasza w Kifangondo 18 lipiec 2018
Dundo (ANGOLA) 20 sierpień 2019
Matka Boska od kontenerów 01 lipiec 2019
Pożegnanie ze STAR-em 21 czerwiec 2019
Warsztaty na temat pracy tłumacza ustnego w strefach konfliktów 17 maj 2018