Nad czym boleje znamieńska Bogarodzica? 12 marzec 2012