Dziesiątek różańca za migrantów i uchodźców 12 styczeń 2018
Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy z werbistami 12 styczeń 2018
Werbiści modlili się za uchodźców i migrantów 17 styczeń 2018