Wystawa "Misje czasu pandemii" 30 listopad 2020
Zbiory z Pieniężna na wystawie o historii aptekarstwa 30 lipiec 2020