I Kongres Misyjny w Ełku - stacja dorosłych 21 październik 2017
Maseczki dla DPS w Ełku 14 maj 2020