75. rocznica męczeńskiej śmierci bpa Williama Finnemanna SVD 28 październik 2017
Mimo dwóch kataklizmów nie poddają się 22 styczeń 2020
Zmarł o. Jan Reś SVD 25 styczeń 2012