Homilia Generała po wyborze na urząd 10 lipiec 2018
Kard. Tagle u werbistów w Rzymie 26 październik 2020