Odbudowano kaplicę w Tresvias 27 listopad 2017
Święto odpustowe w Moa na Kubie 30 styczeń 2021