I Kongres Misyjny w Ełku - stacja dorosłych 21 październik 2017
Kongres powołaniowy w Rzymie 14 grudzień 2017
V Amerykański Kongres Misyjny i tłumaczenia ustne 07 czerwiec 2018
Werbiści na Młodzieżowym Kongresie Misyjnym w Ełku 20 czerwiec 2017
Wolni w Duchu Świętym 10 październik 2018