Realna pomoc służbie zdrowia w Baranowiczach 22 wrzesień 2020