Łatgalia – kraina łotewskich Polaków 02 maj 2015
Pielgrzymka wiernych z Łotwy 31 lipiec 2019