Miesięcznik MISJONARZ - lipiec-sierpień 2019 27 czerwiec 2019
Percepcja działalności misyjnej o. Mariana Żelazka SVD w Polsce 15 listopad 2018