Zawierzamy Bogu każdy kolejny dzień 23 marzec 2021