Przyroda jako pierwsza księga Objawienia. Chrześcijańskie podstawy ekologii 12 sierpień 2019
Wszyscy misjonarze bezpieczni, ale straty są ogromne 13 wrzesień 2017