Opłatek dla przyjaciół misji w Warszawie 13 styczeń 2019