Z werbistowskiej poczty misyjnej 2018 11 luty 2019
Z werbistowskiej poczty misyjnej 2019 17 luty 2020