Prawa człowieka w Unii Europejskiej. Wolność religijna w zjednoczonej Europie 02 sierpień 2013
Prawo musi zmierzać do ideału 12 grudzień 2011