Konferencja o mniejszościach, Polonii i Polakach za granicą 24 wrzesień 2020
Sacrum i profanum w Chludowie 08 lipiec 2019