Działalność misyjna w aspekcie ekoteologii 09 maj 2018
Granice wpływu dotryny wiary na postawy polityków katolików 09 maj 2018