ŚDM Panama 2019: wierność przesłaniu  12 luty 2019
V Amerykański Kongres Misyjny i tłumaczenia ustne 07 czerwiec 2018
Warsztaty na temat pracy tłumacza ustnego w strefach konfliktów 17 maj 2018