Spotkania Rejonowe Przyjaciół Misji w Szczecinie i w Rzeszowie 23 wrzesień 2019
Spotkanie Przyjaciół Misji w Koluszkach 18 listopad 2019