Akt zawierzenia Rodziny Arnoldowej Matce Bożej Jasnogórskiej 18 kwiecień 2020