Chińskie oblicze Jezusa Chrystusa (wspomnienie) 17 grudzień 2019