Bądź pozdrowiona Boża Rodzicielko! Maryjo – Pani nasza i Królowo!

My, Twoi czciciele i słudzy – przychodzimy na to Jasnogórskie wzgórze, do naszej Polskiej Kany, przychodzimy przed Twój Święty Wizerunek, by kolejny raz Tobie zawierzyć siebie samych, oddać naszą przeszłość i przyszłość!

Jako Rodzina Arnoldowa - świeccy, Siostry Służebnice Ducha Świętego i werbiści - przychodzimy dziś do Ciebie w tym wielkim łańcuchu pokoleń. Z wielką ufnością, tak jak nasi przodkowie, także i my dołączamy do tych wielkich rzesz, które przez wieki przychodziły tu by zawierzać, prosić i dziękować.

My dziś przychodzimy, by najpierw dziękować Ci o Matko, za Twoje Królowanie w naszej Ojczyźnie. Za wieki i lata w których, swoim wstawiennictwem u Boga, z tego wzgórza broniłaś nas przed zakusami złego ducha. I pomimo jego ataków nie dopuściłaś, byśmy utracili nadzieję, nadzieję na życie wolne i piękne.

Maryjo Matko i Królowo Polski – dziękujemy za dar niepodległości!

Przed 100 laty, w pamiętnym roku 1918, po 123 latach niewoli, Polska na nowo powstała do życia. Dziękujemy Ci za ten dar wolności! Dziękujemy za tych wszystkich, którym miłość bliźniego i troska o dobro wspólne przyświecała w ich staraniach o niepodległy byt Ojczyzny. Powierzamy Ci i oddajemy tych wszystkich, którzy strzegą i umiejętnie wykorzystują ten otrzymany dar wolności.

Dziękujemy Ci za tych wszystkich świadków wiary, Twoje Dzieci - Synów i Córki - którzy wskazują nam drogę do Boga. Dziękujemy za św. Jana Pawła II, dziękujemy za św. Maksymiliana Maria Kolbe, za św. Siostrę Faustynę.

Wstawiaj się za nami, niech nigdy wśród nas nie zabraknie wiernych świadków wiary.

Przed 100 laty w Palędziu koło Poznania przyszedł na świat o. Marian Żelazek, również Twój wierny sługa, który jako misjonarz werbista dobrą nowinę o Zmartwychwstałym Jezusie głosił słowem i życiem, najpierw w obozie koncentracyjnym Dachau i Gusen, a potem, jako misjonarz i świadek Ewangelii w Indiach. Dziękujemy Ci za jego świadectwo i jego życie.

I jako Twoi słudzy, Maryjo, powierzamy Ci dalej nasz los, losy naszych bliskich. Powierzamy Tobie też przyszłość naszej Ojczyzny.

Matko Kościoła – Twojej opiece powierzamy dzieci i młodzież. Do nich należy przyszłość i od nich zleżeć będzie jutro naszego kraju i świata. Nauczycielko wiary, pomóż nam przekazać im wiarę żywą, mocną i odważną. Niech będą solą ziemi i światłem świata! Niech będą wierni przyrzeczeniom chrztu i wierze ojców!

Matko Ewangelizacji! Matko Słowa Bożego! Tobie oddajemy także przyszłość dzieła misyjnego. Świat ciągle potrzebuje świadków.

Oblubienico Ducha Świętego! – pomóż nam ciągle otwierać się na Jego natchnienia, wsłuchiwać się w to, co mówi do Kościoła. Wyproś nam odwagę, którą mieli apostołowie, którzy zanieśli Ewangelię do Judy, Samarii, Macedonii i Rzymu. Wyproś nam gorliwość, którą mieli apostołowie naszych ziem: święty Wojciech, święty Bruno, święci Bracia Męczennicy. Wyproś nam gorliwość, odwagę i zapał misyjny, którą mieli i którym pałali święty Arnold i święty Józef Freinademetz, błogosławiona Maria Helena i Matka Józefa, nasi błogosławienie Męczennicy: Ludwik, Grzegorz, Alojzy i Stanisław.

Niech i nas miłość Chrystusa przynagla do głoszenia Bożego Królestwa, aby przed światłością Słowa i Duchem łaski rozproszyły się ciemności grzechu i noc niewiary, a Serce Twego Syna – Jezusa – żyło w sercach wszystkich ludzi. Amen.


Akt oddania Matce Bożej Rodziny Arnoldowej został odczytany przez o. Eryka Koppę SVD,
Prowincjała Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego,
podczas Mszy Świętej odprawionej w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze