Kościelne lapidarium

Kiedy w Obwodzie Kaliningradzkim nastąpił przełom pierestroiki, pozwolono w końcu powrócić wygnanemu Bogu. Wrócił do dawnych miejsc wraz z tymi, którzy zachowali Go w swoim sercu. Jednak los powracającego wygnańca nie jest łatwy. Bywa przecież i tak, że powracający nie ma on dokąd wracać.

W końcu 700 letniej historii Prus Wschodnich, na terytorium które włączono po drugiej wojnie światowej do Związku Sowieckiego, znajdowały się 224 kościoły, częstokroć sięgające swymi początkami XIII i XIV w. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 r., mimo ciężkich walk i bombardowań w wielu rejonach, 134 kościoły przetrwały zupełnie nietknięte, a 70 w różnym stopniu uległo częściowemu uszkodzeniu. 

Czytaj więcej...