Finał konkursu "Gdy myślę misje..." (PIENIĘŻNO)

Data
22.05.2021

Opis

MIEJSCE: Misyjne Seminarium Duchowne w Pieniężnie