Święcenia kapłańskie (PIENIĘŻNO)

Data
09.05.2021

Opis

MIEJSCE: Kościół Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie

SZAFARZ: ks. bp Szymon Stułkowski, biskup pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej