Zjazd misjonarzy i misjonarek 2017

zjazd misj 39

Autor: Werbiści - Pieniężno
Miejsce: Pieniężno, Polska
Data: 6-9 lipca 2017