Finał Konkursu literacko-plastycznego 2015

Autor: Andrzej Danilewicz SVD
Miejsce: Pieniężno, Polska
Data: 30 maja 2015