Pismo Przełożonego Generalnego
do wszystkich przełożonych Prowincji, Regi i Misji Zgromadzenia Słowa Bożego

In re: Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny - Październik 2019

 

Drodzy Prowincjałowie, Regionałowie i Przełożeni Misji,

Papież Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański w Niedzielę Misyjną, 22 października 2017 roku, oficjalnie zapowiedział dla całego Kościoła zamiar ustanowienia października 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Okazją do tego miałoby być 100-lecie ukazania się Listu Apostolskiego papieża Benedykta XV "Maximum illud".

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie obchodzony pod hasłem: "Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie". Chodzi więc o to, by na nowo rozbudzić świadomość misji wśród narodów (missio ad-inter gentes) i ożywić odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii z nowym entuzjazmem i wigorem. To pomoże nam rozpoznać misję, jaką mamy do wypełnienia w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym. Papież Franciszek zauważył: "Ja jestem misją na tym świecie, i dlatego jestem w tym świecie" (Evangelii Gaudium 273) oraz to, że "działalność misyjna stanowi wzorzec każdego dzieła Kościoła" (EG 15). Tak więc każdy jest wezwany, aby być misją w świecie, dając radosne świadectwo życia i docierając do ludzi, zwłaszcza tych na peryferiach - migrantów, sponiewieranych, prześladowanych, więźniów, biednych, zmarginalizowanych, itp.

XVIII Kapituła Generalna stwierdziła: "Nazwa naszego zgromadzenia jest naszym posłannictwem... Jesteśmy zaproszeni, by świadomie odczytywać nasze życiowe doświadczenie oraz by zakorzeniać się w Słowie... Pogłębienie refleksji prowadzi nas do poświęcenia się misji w sposób, który jest jednocześnie odnawiający i przemieniający tak dla misjonarza, jak ludzi, którym służy... (53). Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny jest okazją do tego, aby to przemieniające doświadczenie zanieść ludziom, którym posługujemy i odnowić nasze posłannictwo w kluczu dialogu protetycznego. Naszym zadaniem winno być także zaszczepienie tego samego ducha wśród ludzi, aby i oni stawali się misjonarzami, szczególnie dla tych, którzy są na peryferiach życia.

W myśl wezwania papieża Franciszka do jak najlepszego wykorzystania czasu Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego sugerujemy, aby każda Prowincja / Regia / Misja zaplanowała:

  • Zaszczepić duchowe przebudzenie poprzez Eucharystię, dzielenie się Słowem Bożym, wspólną modlitwę.
  • Świadectwo: przybliżanie postaci werbistowskich świętych i męczenników oraz tych z Kościoła lokalnego.
  • Formacja misyjna: specjalne sesje w aspekcie biblijnym, katechetycznym, duchowym i teologicznym.
  • Solidarność i materialne wsparcie misji: solidarność między Kościołami lokalnymi, pozyskiwanie funduszy na rzecz misji; przeznaczcie przynajmniej jeden październikowy weekend na zbiórkę funduszy na potrzeby misji werbistowskich.

Wiemy, że niektóre Prowincje / Regie / Misje na zbliżający się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny zaplanowały już duchowe i animacyjne inicjatywy, a także sposób pozyskiwania funduszy. Należy zadbać, aby to wszystko wychodziło naprzeciw oczekiwaniom ludzi z naszych parafii i instytucji. Sekretarz ds. misji wraz z administracją Prowincji / Regi / Misji, współbraćmi i współpracownikami powinien zaproponować szereg wartościowych i skutecznych rozwiązań. Niewątpliwie w naszych działaniach winniśmy uwzględnić propozycje wypracowane na czas miesiąca października przez miejscowe diecezje.

Niech Boża miłość prowadzi nas do coraz większego zakorzenienia się w Słowie i oddania Jego misji w tym Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym.

W miłości Słowa Bożego

Paulus Budi Kleden SVD
Przełożony Generalny

Rzym, 5 marca 2019


 

PDF (A2, 420x594 mm) - (5,5 MB)
 
JPG (A2, 420x594 mm) - (2,0 MB)

JPG (A3, 297x420 mm) - (1,2 MB)

JPG (A4, 210x297 mm) - (0,7 MB)