„Weźmijcie Ducha Świętego. Ikony Dziejów Apostolskich” to nowa książka o. Mirosława Piątkowskiego SVD, wydana niedawno przez kieleckie Wydawnictwo Jedność. Autor przedstawia w nich kilka postaci pojawiających się na kartach Dziejów Apostolskich.

Książką z pewnością jest niezwykle ciekawą propozycją dla wszystkich, którzy interesują się ikonami jako dziełem sztuki i ich rolą w modlitwie, a także dla osób chcących lepiej poznać początki Kościoła opisane w Dziejach Apostolskich.

Towarzysząca od wieków Kościołowi ikona jest nie tylko dziełem sztuki, ale przyjacielem, wprowadzającym w sztukę życia z Bogiem, w sztukę modlitwy i kontemplacji. Przychodzimy przed ikonę nie tyle, by na nią przez chwilę popatrzeć, przeżywając metafizyczny niepokój, ale aby wystawić się na działanie Bożej łaski - napisał we wstępie bp Jan Piotrowski. - Czytając medytacje o. Mirosława Piątkowskiego, mamy okazję zatrzymać się w kontemplacji ikon nad bohaterami Dziejów Apostolskich i odkrywać działanie Ducha ukryte w ich obrazie.

Wśród postaci omawianych w książce są tak znane osoby, jak np. św. Paweł czy ewangelista Łukasz, ale są i takie, jak Feba czy Lidia, o których po lekturze Dziejów Apostolskich niewiele możemy powiedzieć. O. Mirosław prezentuje postacie poprzez interpretację zapisów, czasem pojedynczych zdań czy wyrażeń. Każda postać przybliżona jest dodatkowo przez wizualną interpretację w formie ikony. Autor wnikliwie analizuje barwy i ukazane rekwizyty, wskazując na ich duchowo-religijny wyraz. Tym samym możemy się zapoznać z ogólną symboliką ikon.

Przybliżając postacie autor prezentuje także formy życia religijno-społecznego, które zapoczątkowane zostały w okresie formowania się i działalności Kościoła w pierwszym wieku jego istnienia, np. wolontariat czy diakonat.

Poprzez refleksję nad ośmioma ikonami związanymi tematycznie z Dziejami Apostolskimi książka przypomina, jak wielkie znaczenie ma zesłanie Ducha Świętego, będące wydarzeniem przełomowym dla religijności świata, a w szczególności chrześcijan. Dodatkowo autor pokazuje, jak można uczyć się od pierwszych chrześcijan przyjmowania Ducha Świętego i współpracy z Nim w codziennych obowiązkach i skutecznym głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie. Oryginalność tego opracowania polega na tym, że sylwetki każdej z opisywanych postaci są ukazane w medytacji nad ikoną przedstawiającą daną osobę.

Książkę „Weźmijcie Ducha Świętego. Ikony Dziejów Apostolskich” zamówić można bezpośrednio w sklepie internetowym Wydawnictwa Jedność: https://www.jednosc.com.pl/teologia-20/4565/1/albumy/wezmijcie-ducha-swietego-ikony-dziejow-apostolskich