Wydana przez Wydawnictwo VERBINUM najnowsza książka o. Mirosława Piątkowskiego zatytułowana „Narodzić się z Ducha. Obietnica Ojca” zadziwia różnorodnością tematów i ich ujęciem. Znajdziemy w nich bogactwo biblijnych treści i odniesień związanych z Duchem Świętym i Jego działaniem oraz osobistych przeżyć, doświadczeń i medytacji autora. To rzetelne, a zarazem przystępne ujęcie wybranych zagadnień dotyczących Ducha Świętego.

Niewątpliwą wartością tego opracowania jest nie tylko bogactwo i różnorodność treści, ale przejrzysty i logiczny układ prezentowanych zagadnień, prosty i żywy język. Czytelnik ma zapewnioną łatwość wyboru i znajdowania treści, które go zainteresują, bez konieczności czytania kartka za kartką.

Dla rozpoczynających poznawanie Trzeciej Osoby Boskiej niewątpliwe kształcącą będzie pierwsza część książki wskazująca drogę ku narodzeniu się z Ducha. Autor odwołuje się tu do osobistych doświadczeń, a także wzbogaca treść i formę narracji przez wprowadzenie medytacji osób z Ewangelii – Nikodema i Piotra.

Dalsza część książki to poszerzenie zagadnienia. Znajdziemy tutaj rozważania o Duchu Świętym, świadectwa, koronka ku czci Ducha Świętego i Jego siedmiu darów, a także cytowane rozważania świętych z różnych epok, czczących w szczególny sposób Ducha Świętego. Szczególnie interesujące są treści św. Arnolda Janssena, założyciela Zgromadzenia Słowa Bożego, podane w formie jego duchowego testamentu.

Nie mniej interesująca jest część autorstwa o. Zdzisława Grada SVD, aktywnie pracującego w dziele tworzenia struktur Odnowy w Duchu Świętym na Madagaskarze. Jest on koordynatorem krajowym tego ruchu na Czerwonej Wyspie, gdzie pełni posługę misyjną już ponad 30 lat. O. Grad pisze i pokazuje (książka zwiera mini galerię), co znaczy narodzić się z Ducha na Madagaskarze.

„Narodzić się z Ducha. Obietnica Ojca” to lektura, która kształci, rozwija i pogłębia życie duchowe. Czyni to w sposób atrakcyjny, zachęcając czytelnika do bliższego poznania Ducha Świętego.

Zainteresowanych książką zapraszamy do kontaktu z Domem Misyjnym św. Małgorzaty w Bytomiu – www.bytom.werbisci.pl/kontakt