W czerwcowym numerze „Misjonarza” publikujemy artykuły, których autorzy opisują dobro, jakie Bóg czyni, posługując się człowiekiem. Poprzez spotkania z bliźnimi, wydarzenia, refleksje oparte na Słowie czy na tekstach Ojców Kościoła, Bóg działa, ujawnia się, kieruje nas ku dobru. Wszystko po to, aby nas zainspirować do czynienia dobra, szukania sensu w Nim, rozpalania serc miłością.

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wyjdziemy, aby za Jezusem i z Jezusem przejść ulicami naszych miast i drogami naszych wsi, zatrzymując się przy pięknie udekorowanych ołtarzach, przy których będzie odczytywane Słowo Boże. Do czego będzie nas wzywało? Co będzie nam uświadamiało?

W numerze między innymi:

  • Matka Słowa. Nowa grota na nowej misji (Zdzisław Grad SVD, Madagaskar)
  • Turriquitadó – Rzeka Białego Liścia (Michał Radomski SVD, Kolumbia)
  • Zobaczyć oblicze Jezusa Miłosiernego (Andrzej Kędziora SVD, Ghana)
  • Przygotowanie do wakacji z Ojcem Kościoła (Józef Trzebuniak SVD, Polska)
  • Bieda w bogatym kraju (Piotr Handziuk SVD, Dem. Rep. Konga)
  • ZAMBIJSKIE REFLEKSY: Przedsiębiorca jest jak dyrygent (Jacek Gniadek SVD)
  • W ŚWIETLE SŁOWA: Uchodźcy (Andrzej Danilewicz SVD)      POSŁUCHAJ ONLINE
  • AŻ NA KRAŃCE ŚWIATA: Maximum illud – Magna Charta misji nowożytnych (Andrzej Miotk SVD)
  • WERBISTOWSCY ŚWIADKOWIE WIARY: O. Janusz Schilitz SVD (Janusz Brzozowski SVD)
  • ŚWIAT MISYJNY: Demokratyczna Republika Konga

Miesięcznik MISJONARZ dostępny jest w sklepie internetowym Wydawnictwa VERBINUM (www.verbinum.pl), w domach misyjnych werbistów w Polsce oraz w Referacie Misyjnym w Pieniężnie (www.pomocmisjom.werbisci.pl).

Więcej: www.misjonarz.pl