Sylwetki zmarłych współbraci
związanych z Polską Prowincją SVD


Śp. o. Tadeusz Piech SVD

O. Tadeusz Piech urodził się w 2 lipca 1934 r. w miejscowości Złota (diecezja tarnowska). Rodzice byli rolnikami. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1949 r. wstąpił do Niższego Seminarium Księży Werbistów w Bruczkowie Wielkopolskim. W 1952 r. rozpoczął nowicjat w Domu Misyjnym św. Wojciecha w Pieniężnie.

Dalszą formację zakonno-kapłańską kontynuował w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Nysie i Pieniężnie. Świecenia kapłańskie z rąk ks. bp. Józefa Drzazgi przyjął w kościele seminaryjnym 28 stycznia 1962 r. We wrześniu 1965 r. wyjechał wraz z dziewiętnastoma współbraćmi do pracy misyjnej w Indonezji.

Czytaj więcej...

Śp. o. prof. Henryk Zimoń SVD

O. Henryk Zimoń urodził się 4 maja 1940 r. w Wodzisławiu Śląskim. Po pomyślnym złożeniu egzaminu dojrzałości w 1958 r. wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego. Po rocznym nowicjacie rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. 26 czerwca 1965 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Tomasza Wilczyńskiego.

W 2020 r. ze względu na stan zdrowia o. prof. Zimoń zamieszkał w Domu Misyjnym św. Józefa w Górnej Grupie k. Grudziądza. Zmarł w szpitalu w Grudziądzu 16 czerwca 2022 roku. Jego doczesne szczątki spoczęły na cmentarzu zakonnym przy Domu św. Józefa.

Czytaj więcej...

Śp. o. Hubert Lupa SVD

O. Hubert Lupa urodził się 30 października 1936 r. w Bytomiu. We wrześniu 1957 r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. Święcenia prezbiteratu otrzymał w Pieniężnie 28 stycznia 1962 r. z rąk ks. bp. Józefa Drzazgi.

W ciągu kilkudziesięciu lat posługi duszpasterskiej pracował w parafiach w Rybniku, Popielowie, Ornecie, Nysie, Brzegach i Pieniężnie. W Parafii św. Antoniego Padewskiego w Brzegach, oprócz zwyczajnych obowiązków duszpasterskich, przez 17 lat pełnił funkcję „proboszcza” oazowiczów z całej Polski. W ostatnich latach udzielał się także duszpastersko w Niemczech.

Czytaj więcej...

Śp. o. Feliks Poćwiardowski SVD

O. Feliks Poćwiardowski urodził się 12 maja 1931 r. w Laskowicach, w rodzinie Waleriana i Franciszki z domu Żurek. Po ukończeniu w 1945 r. szkoły podstawowej w pobliskim Jeżewie kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym w Chełmnie oraz liceum ekonomiczno-handlowym w Bydgoszczy.

Czując powołanie zakonno-misyjne, we wrześniu 1950 r. wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Słowa Bożego w Domu św. Wojciecha w Pieniężnie, po czym rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w tamtejszym Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów.

Czytaj więcej...

Śp. o. Janusz Schilitz SVD

O. Janusz Schilitz urodził się 20 listopada 1943 r. w miejscowości Wymój, parafia Stawiguda, archidiecezja warmińska, w rodzinie Augustyna i Elżbiety z domu Szulc. Miał pięcioro rodzeństwa: dwie siostry i trzech braci. Rodzina utrzymywała się z pracy w gospodarstwie rolnym oraz dorywczo z rybołówstwa.

Po ukończeniu w 1957 r. szkoły powszechnej w Stawigudzie kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym w Olsztynie. Czując powołanie zakonno-misyjne, 3 września 1962 r. wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Słowa Bożego w Pieniężnie.

Czytaj więcej...

Śp. o. Edward Konkol SVD

O. Edward Konkol urodził się w Jastarni 28 czerwca 1959 roku jako syn Władysława i Teresy z domu Lisakowska. Ojciec pracował zawodowo jako mechanik, a matka prowadziła dom i wychowywała dzieci. Miał czworo rodzeństwa: dwóch braci i dwie siostry.

Edward od dziecka pragnął zostać kapłanem. Prowadzone przez werbistów rekolekcje powołaniowe w Chludowie i Pieniężnie zafascynowały go ideą misyjną. Toteż po pomyślnym złożeniu egzaminu dojrzałości w 1978 roku wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego, które znał dzięki swojemu wujkowi, o. Grzegorzowi Konkolowi SVD, który był w nim kapłanem.

Czytaj więcej...

Śp. o. Tadeusz Panek SVD

Tadeusz Panek urodził się w Krotoszynie 24 września 1949 r. jako syn Leona i Pelagii z domu Król. Miał pięcioro rodzeństwa. Ojciec był stolarzem, pracującym w lokalnej spółdzielni rzemieślniczej. Matka prowadziła dom i zajmowała się wychowaniem dzieci.

Po ukończeniu w 1963 r. szkoły podstawowej kontynuował naukę w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja. W 1967 r. podjął studia z filologii germańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Czytaj więcej...

Śp. o. Jan Krajza SVD

O. Jan Krajza SVD urodził się w Myszyńcu 12 lipca 1960 r. jako syn Stanisława i Zofii z domu Kobus. Rodzina prowadziła we wsi Cyk niedaleko Myszyńca gospodarstwo rolne. Miał dziesięcioro rodzeństwa.

W 1975 r., po ukończeniu szkoły podstawowej w pobliskiej Czarni, rozpoczął naukę w Zawodowej Szkole Górniczej przy kopalni „Wujek” w Katowicach, którą kontynuował w tamtejszym technikum górniczym.

Czytaj więcej...