GÓRNA GRUPA
25 lutego w Domu Misyjnym św. Józefa w Górnej Grupie zmarł o. Zenon Stężycki SVD, wieloletni misjonarz w Indonezji i autor 5. edycji Atlasu Hierarchicznego Kościoła Katolickiego.

Spoczął na cmentarzu zakonnym w Górnej Grupie.

O. Zenon Stężycki urodził się 12 maja 1931 roku w Lesznie z rodziców Zygmunta i Anny z domu Frąckowiak jako trzecie i ostatnie dziecko. W dziecięcych latach bardzo chorował i nie wróżono mu długiego życia. Rodzice jednak robili co mogli i dzięki temu w 1938 roku mógł rozpocząć szkołę podstawową. Potem nastąpił okres wojny.

Gdy miał 10 lat zmarła mu matka (1941, ojciec zmarł w 1957 roku). Po wojnie na kursach w Świebodzinie ukończył gimnazjum, a liceum ogólnokształcące w Lesznie.


Neoprezbiterzy 1959.

O. Zenon Stężycki siedzi 3 od lewej

8 września 1950 rozpoczął nowicjat w Pieniężnie. Po studiach filozoficzno-teologicznych w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie, 1 lutego 1959 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W 1960 roku uzyskał państwową maturę i rozpoczął studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończył w 1965 roku ze stopniem magistra z geografii fizycznej. 16 września tego samego roku wyjechał na misje do Indonezji.

Po kursie językowym w Mataloko na wyspie Flores, podjął pracę na wyspie Timor jako duszpasterz. W 1967 roku został nauczycielem w niższym seminarium duchownym prowadzonym przez werbistów w Lalian. Rok później został dyrektorem szkoły technicznej, a w latach 1975–1982 był docentem (jako kartograf) na Universitas Nusa Cendana Kupang.

W 1987 roku, po 22 latach pracy misyjnej w Indonezji, został zaproszony przez Ojca Generała do Europy celem opracowania nowej edycji Atlasu Hierarchicznego Kościoła Katolickiego. W tym celu zatrzymał się w werbistowskim Instytucie Misjologicznym w Sankt Augustin koło Bonn.

Nad 5. edycją Atlasu pracował pięć lat. Pomagał mu o. Henryk Adler SVD, obecnie przełożony prowincjalny w Australii. W 1992 roku „Atlas Hierarchicus” ukazał się werbistowskim wydawnictwie św. Gabriela w Mödling koło Wiednia. Było to opus vitae o. Zenona, który osobiście wręczył pierwszy egzemplarz 5. edycji Ojcu św. Janowi Pawłowi II.

Przez następne lata opracowywał mapy werbistowskich terenów misyjnych i pomagał w duszpasterstwie.

Pogarszający się stan zdrowia o. Zenona sprawił, że w 2001 roku wrócił do Polskiej Prowincji i zamieszkał w Domu Misyjnym św. Józefa w Górnej Grupie. Zmarł 25 lutego 2016 roku. Spoczął na cmentarzu zakonnym. (AL / Pieniężno)