Dnia 6 sierpnia 2018 roku, w Święto Przemienia Pańskiego, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł w szpitalu w Świeciu nad Wisłą brat Tadeusz Górka, werbista. Ostatnie lata pracował i mieszkał w Domu Misyjnym św. Józefa w Górnej Grupie.

Pogrzeb br. Tadeusza odbył się 9 sierpnia 2018 roku o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Górnej Grupie.

Tadeusz urodził się 25 października 1959 roku w Łęczycy z rodziców Stanisława i Bolesławy z domu Stańczyk. Jako 10-letni chłopiec przystąpił 2 czerwca 1962 roku do pierwszej Komunii św. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela (drugie wezwanie Wniebowzięcia NMP) w Mazewie w gminie Daszyna (dekanat Krośniewice, diecezja łódzka).

Po skończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w szkole zawodowej w Ozorkowie. Kształcił się w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych. Po uzyskaniu zawodu, 5 września 1977 roku, został przyjęty do postulatu, a 13 listopada 1977 roku rozpoczął nowicjat w Domu Misyjnym św. Wojciecha w Pieniężnie. Tam odbył całą formację zakonną i 30 kwietnia 1984 złożył śluby wieczyste jako brat zakonny.

Zachowało się świadectwo księdza proboszcza Tadeusza Grzeloka z Mazewa, z 1978 roku: „Mimo 8 km odległości z domu rodzinnego do kościoła parafialnego codzienne był w kościele, czytał lekcje mszalne i chętnie spełniał inne posługi – w zakresie swoich uprawnień – zlecone przeze mnie”.

W 1984 roku skierowany do pracy jako drukarz w Drukarni Księży Werbistów w Domu Misyjnym pod wezwaniem św. Arnolda Janssena w Laskowicach. W 1991 roku został zaproszony do Rzymu, gdzie był przez dziewięć lat furtianem w domu generalnym Zgromadzenia. Furtian w klasztorze jest wizytówką domu zakonnego, a w jego przypadku najważniejszego domu zakonnego Zgromadzenia Słowa Bożego – Księży Werbistów. Szybko nauczył się języka włoskiego i z wielką radością służył gościom z całego świata.

Po powrocie do Polski 1999 roku pracował w Wydawnictwie Księży Werbistów Verbinum w Warszawie jako kolporter. 3 listopada 2007 roku został dyrektorem Wydawnictwa Verbinum.

Cieszył się poważaniem u współbraci. W 2007 roku został radcą domu misyjnego pod wezwaniem Ducha Świętego w Warszawie. W latach 2010-1013 był radcą prowincjalnym Polskiej Prowincji Księży Werbistów.

Z dniem 1 marca 2014 roku z powodu choroby nowotworowej został przeniesiony do domu misyjnego św. Józefa w Górnej Grupie. W miarę sił pomagał w wydawnictwie Verbinum. Na zakończenie obchodów Roku Życia Konsekrowanego wziął udział w pielgrzymce braci-werbistów do Rzymu (31 stycznia – 03 lutego 2016).

W maju 2017 roku, w czasie nawiedzenia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w rodzinnej parafii w Mazewie, wyznał: „Pochodzę z tej parafii. W 1974 roku, kiedy Ona była tu ostatni raz, byłem małym chłopcem. Myślę, że Jej właśnie zawdzięczam swoje powołanie. Nie mogłem więc tu nie przybyć, by dziękować za to i prosić o opiekę. Każdy z nas bardzo potrzebuje Matki. A tam, gdzie Matka, tam i syn. Stąd moja tu wizyta”.

Pogrzeb brata Tadeusza odbył się 9 sierpnia 2018 roku w Górnej Grupie. R.i.p.

o. Alfons Labudda SVD