Dnia 8 grudnia 2018 roku, w Uroczystość Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, po długiej i ciężkiej chorobie nowotworowej, Bóg powołał do siebie o. Stanisława Zyśka SVD - w 60. roku życia, w 41. roku życia zakonnego i 34. roku kapłaństwa.

Uroczystości pogrzebowe o. Stanisława odbyły się 13 grudnia w rodzinnej parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Somiance koło Wyszkowa.

Stanisław Zyśk urodził się 25 stycznia 1958 roku w Wyszkowie jako pierworodny syn Antoniego i Marianny z domu Tolak. Ojciec jego był rolnikiem, a matka zajmowała się wychowaniem dzieci i prowadzeniem domu.

Stanisław został ochrzczony 16 lutego 1958 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Barcicach z siedzibą w Somiance. Miał troje rodzeństwa - dwie siostry i brata. Od 1964 roku chodził do szkoły podstawowej w Somiance. Od najmłodszych lat był ministrantem.

W 1972 roku udał się do Niższego Seminarium w Płocku. Maturę zyskał w 1977 roku w Sierpcu. Interesował się misjami. Namówiony przez kolegę (o. Edwarda Tułowieckiego SVD), zgłosił się do misjonarzy werbistów do Domu Misyjnego św. Wojciecha w Pieniężnie, gdzie 8 września 1977 roku, w Uroczystość Narodzenia NMP, rozpoczął nowicjat. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie. Święcenia kapłańskie przyjął 28 kwietnia 1984 roku w Pieniężnie z rąk księdza biskupa Mariana Przykuckiego z Pelplina. W dniu święceń otrzymał od przełożonego generalnego przeznaczenie do pracy misyjnej w Zambii.

Na misje wyjechał 2 grudnia 1984 roku. W Zambii jako misjonarz przepracował 17 lat. Był między innymi Wikariuszem Generalnym w diecezji Livingstone, diecezjalnym koordynatorem duszpasterstwa u biskupa Raymonda Mpezele. Swoimi doświadczeniami z życia misjonarza dzielił się na łamach „Misjonarza”. Ponadto na temat swej pracy misyjnej wydał książkę pt.: „Aby zakwitła pustynia…”, wydaną w 2007 roku przesz Referat Misyjny w Pieniężnie.

O. Stanisław wrócił do Polski w 2001 roku i na początku przejął obowiązki referenta misyjnego w Domu Misyjnym Królowej Apostołów w Rybniku. W 2003 roku przeniósł się do Domu Misyjnego Błogosławionych Męczenników Werbistowskich w Michałowicach k/Warszawy, by podjąć studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Doktorat pt.: „Kościelne wspólnoty podstawowe według dokumentów AMACEA” (Stowarzyszenie Episkopatów Afryki Wschodniej), ukazał się w Warszawie w 2006 roku.

Z dniem 1 lipca 2006 roku o. Stanisław Zyśk został przeniesiony do Domu Misyjnego św. Kazimierza w Kleosinie z przeznaczeniem do pracy w animacji misyjno-powołaniowej. W 2007 roku został proboszczem w werbistowskiej parafii św. Antoniego w Brzegach koło Bukowiny Tatrzańskiej, gdzie pracował do 2013 roku. W tym czasie został przez księdza kardynała Stanisława Dziwisza mianowany ojcem duchownym dekanatu białczańskiego.

21 czerwca 2013 roku został przeniesiony do Olsztyna na proboszcza parafii św. Arnolda Janssena oraz na prezesa Domu Misyjnego św. Arnolda. Z powodów zdrowotnych, 6 grudnia 2017 roku, złożył rezygnację z obu urzędów. Z dniem 15 stycznia 2018 roku został przeniesiony do Domu Misyjnego św. Józefa w Górnej Grupie na Oddział Opiekuńczy św. Łukasza. Zmarł 8 grudnia 2018 roku w szpitalu w Świeciu.

O. Stanisław był człowiekiem o szerokim sercu, bardzo lubianym i szanowanym przez ludzi, wśród których pracował - zarówno w Afryce, jak i na różnych placówkach w Polsce. Niech Pan będzie mu nagrodą. R.i.p.

o. Alfons Labudda SVD