16 listopada 2018 roku, po 58 latach pracy na misjach, odszedł do Pana o. Ryszard Kudlek SVD, misjonarz z Argentyny, w 86. roku życia, w 68. roku życia zakonnego i 59. roku kapłaństwa.

Urodził się 28 września 1932 roku w Pyskowicach, z rodziców Jana i Anny z domu Kosok. Po ówczesnej 9-tej klasie wstąpił w 1949 roku do Niższego Seminarium Księży Werbistów w Domu Misyjnym św. Krzyża w Nysie. Imponowały mu misje. Ciągle brzmiało mu w uszach polecenie Chrystusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”.

W roku 1950 przeszedł do nowicjatu księży werbistów w Domu Misyjnym św. Wojciecha w Pieniężnie. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1952 roku. Studia filozoficzne odbył w Nysie w latach 1953-1955, natomiast teologię studiował w Pieniężnie, gdzie w połowie czwartego roku teologii, 1 lutego 1959 roku, otrzymał święcenia kapłańskie.

Po zakończonych studiach, przez rok pracował w ekonomacie Domu Misyjnego św. Wojciecha w Pieniężnie. Kiedy w lipcu 1960 roku pojawiła się możliwość wyjazdu na misje do Argentyny, natychmiast z niej skorzystał. Po paru miesiącach postawił stopy w swojej Ziemi Obiecanej w Południowej Ameryce.

W domu centralnym werbistowskiej prowincji Argentyny Wschodniej w Posadas przez rok uczył się języka hiszpańskiego i pomagał w duszpasterstwie. Po kursie języka został wypożyczony do niższego seminarium diecezjalnego w Corrientes, gdzie pełnił obowiązki ekonoma i nauczyciela w szkole (20 godzin lekcyjnych tygodniowo). Był tam w latach 1961-1965. Następnie powrócił do werbistowskiegp kolegium Roque Gonzȧlez w Posadas, gdzie również pełnił obowiązki ekonoma i opiekuna duchowego pracujących w kolegium „Santa Maria” sióstr zakonnych, w którym uczyło się 500 uczennic. Z tego okresu jego pracy misyjnej zachowało się dużo listów.

W latach 1974-1977 był prowincjałem prowincji wschodnio-argentyńskiej. W następnej kadencji był asystentem prowincjała, ekonomem prowincjalnym i ponownie pomagał siostrom w ich kolegium.

W 2002 został proboszczem w parafii Chrystusa Króla w Soberbio w Misiones. Od 2008 był z kolei proboszczem parafii św. Katarzyny ze Sieny w kolonii Aurora w Misiones. Nie był tam jednak długo. Nagłe pogorszenie się stanu jego zdrowia (rak wątroby) zmusiło go do wycofania się z czynnego życia misjonarskiego. Jeszcze w tym samym roku 2008, w wieku 77 lat, przeszedł na oddział chorych do Domu Matki Bożej Fatimskiej w Posadas.

Z utęsknieniem wyczekiwał swego Złotego Jubileuszu Kapłaństwa, który przypadał na dzień 1 lutego 2009 roku. Nie spodziewał się, że będzie go obchodził w łóżku. Koncelebrowało go z nim 15 kapłanów, w tym o. Eugeniusz Basiński SVD, jako jego obecny przełożony i o. Jerzy Matussek SVD, który objął po nim probostwo w kolonii Aurora - obaj młodsi koledzy ze studiów seminaryjnych w Pieniężnie.

Niemal całe 49 lat czynnego życia kapłańskiego przeżył w służbie Zgromadzenia i Kościoła jako ekonom prowincjałny - z przerwą na jedną kadencję, kiedy był przełożonym prowincjalnym. Pracujący z nim współbracia werbiści podkreślają jego wielkie zasługi z tego okresu, a potem jego cierpliwe, a nawet pogodne przeżywanie długoletniej choroby nowotworowej.

Spoczął w ziemi argentyńskiej na cmentarzu klasztornym przy domu zakonnym pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej, na którym pochowanych jest kilku misjonarzy werbistów z Polski. Niech Pan sam będzie mu nagrodą.

o. Alfons Labudda SVD