Sylwetki zmarłych współbraci
związanych z Polską Prowincją SVD


Śp. o. Józef Bestwina SVD

20 kwietnia 2016 roku, w Domu Misyjnym św. Józefa w Górnej Grupie, zmarł o. Józef Bestwina SVD. Miał 87 lat.

Przez 31 lat pracował w Brazylii, głównie wśród Polonii brazylijskiej. Ostatnie tygodnie życia spędził na oddziale chorych w Domu Misyjnym św. Józefa w Górnej Grupie.

Czytaj więcej...

Śp. o. Kazimierz Tomaszewicz SVD

O. Kazimierz Tomaszewicz SVD chciał spędzić Święta Bożego Narodzenia w Niebie, dlatego odszedł rankiem 24 grudnia 2015 r. po ciężkiej chorobie w szpitalu w Toruniu, w 75 roku życia, 55 roku ślubów zakonnych i 46 roku kapłaństwa.

Kazimierz urodził się 11 grudnia 1940 r. w Rabinówce – powiat Oszmiana, parafia Dubniczki, diecezja wileńska – z ojca Józefa i matki Marii z domu Grzybowska. Urodziło im się dwanaścioro dzieci, z których Kazimierz był ósmym. Troje zmarło w niemowlęctwie, a druga trójka w młodym wieku.

Czytaj więcej...

Śp. o. Stanisław Bochenek SVD

Stanisław Bochenek urodził się 7 stycznia 1947 r. w Strzeszynie w parafii Biecz. Rodzice jego, Edward i Maria z domu Wilczkiewicz, zasadniczo utrzymywali się z pracy na roli, na kilku hektarach ziemi, ale ojciec dorywczo jeszcze pracował w tartaku w Bieczu.

Po ukończeniu szkoły podstawowej i liceum w Bieczu Stanisław wstąpił do seminarium duchownego w Tarnowie. Gdy był już studentem teologii, do seminarium w Tarnowie przyjechał z prelekcjami misjonarz z Indii, o. Bernard Bona SVD. Wówczas w Stanisławie zrodziła się myśl o pracy na misjach.

 

Czytaj więcej...

Śp. o. Józef Pieniążek SVD

21 września 2015 roku we wspólnocie Seminaryjnej św. Pawła w Ledalero na Flores w Indonezji, w wieku 90 lat zmarł o. Józef Pieniążek SVD.

Przeżył 61 lat w ślubach zakonnych i 56 lat w kapłaństwie. O. Józef całe swoje misyjne życie poświęcił pracy naukowej i dydaktycznej kształcąc nowe pokolenia werbistow z Indonezji.

Czytaj więcej...

Śp. o. prof. Władysław Kowalak SVD

24 sierpnia wieczorem zmarł o. prof. dr hab. Władysław Kowalak SVD, wieloletni Kierownik Katedry Teologii Misji oraz Katedry Historii Religii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Miał 82 lata.

Pogrzeb o. Władysława Kowalaka odbył się w środę, 26 sierpnia, o godz. 15.00 w kościele parafialnym pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Górnej Grupie.

Czytaj więcej...