Sylwetki zmarłych współbraci
związanych z Polską Prowincją SVD


Śp. o. Teodor Grzyśka SVD

W niedzielne przedpołudnie 18 września 2011 roku odszedł do Pana nagle i niespodziewanie w Keni misjonarz śp. O. Teodor Grzyśka w przeddzień swoich 59-tych urodzin.

Przed dwoma miesiącami był jeszcze na spotkania misjonarzy-werbistów w Pieniężnie, gdzie świętował 30-lecie swoich święceń kapłańskich.

Czytaj więcej...

Śp. o. Marian Dolata SVD

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia 2010 roku, przed siódmą nad ranem w wieku 80 lat zmarł w Domu Misyjnym św. Józefa w Górnej Grupie kapłan Maryjny o. Marian Dolata.

Na swoim obrazku prymicyjnym o. Marian napisał: Matko Boża Twoją cześć, pragnę na kraj świata nieść. A z okazji 25-lecia święceń kapłańskich, tak się modlił: Maryjo, Królowo Apostołów, wspieraj, broń i prowadź. Na pamiątce 50-lecia kapłaństwa czytamy: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim (Magnificat). W swoje Święto, Matka Boża Królowa Nieba zaprosiła go do siebie.

Czytaj więcej...

Śp. o. Józef Małek SVD

12 października 2010 r. zmarł w wieku 74 lat, o.Józef Małek.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 16-go października, 2010 r. (sobota). Różaniec,  i  następnie  o  godz.  11:00  Msza  św.  w  Domu  Misyjnym  św.  Józefa  w  Górnej Grupie.

Śp. o. Ernest Tomasz Golly SVD

Dnia 6 Maja 2010 r. w Domu Misyjnym w Sankt Augustin, odszedł do Domu Ojca po nagrodę, O. Ernest Golly, nasz długoletni współbrat pracujący w Papui Nowej Gwinei.

Uroczystości pogrzebowe są zaplanowane na (wtorek) 11 maja, 2010, na godz. 14:00 w Sankt Augustin. Na tamtejszym cmentarzu zakonnym zostanie pochowany.

Czytaj więcej...