powolanie title

powolanie title

Kryteria rozeznania powołania

Papua Nowa Gwinea

 

Pozytywne oznaki potrzebne do realizacji powołania:

 • dojrzała osobowość
 • zdolność do obiektywnego poznania siebie
 • zdolność do formułowania obiektywnych sądów, prawidłowego oceniania i rozumienia rzeczywistości
 • poczucie odpowiedzialności i obowiązkowości
 • zdolność do altruistycznej, bezinteresownej miłości poświęcenia
 • troska o dobro wspólne
 • predyspozycje do współpracy i nawiązywania kontaktów międzyludzkich
 • zdolność do realistycznego stawiania czoła problemom
 • zainteresowanie życiem duchowym i pragnienie świętości
 • zamiłowanie do modlitwy
 • zdolność do interpretacji rzeczywistości w świetle wiary
 • szczere realizowanie ideału życia zakonnego (naśladowania Chrystusa)


Przeciwskazania:

 • brak dobrego zdrowia fizycznego i równowagi psychicznej
 • brak równowagi emocjonalnej
 • brak elastyczności, upór, niezdolność do przyjmowania uwag, krytyki
 • silny egocentryzm
 • niezdolność do integracji we wspólnocie i usposobienie utrudniające życie we wspólnocie
 • niezdolność do życia w posłuszeństwie, czystości i ubóstwie
 • brak zamiłowania i niechęć do modlitwy
 • niewrażliwość na życie duchowe
 • niestałość w wierze, chwiejność pod wpływem fałszywych doktryn, ignorancja religijna
 • wygodnictwo, niechęć do wyrzeczeń
 • praktykowanie homoseksualizmu, głęboka zakorzeniona tendencja homoseksualna, wspieranie "kultury gejowskiej"

 

Jak można się domyślać, powyższe kryteria nie warunkują natychmiastowo zdolności lub niezdolności do wstąpienia do Zgromadzenia Słowa Bożego. Nie chodzi też o to, że wszystkie muszą być spełnione w stopniu idealnym.

Bardzo ważną rolę w rozeznaniu powołania do kapłaństwa i życia zakonnego w naszym Zgromadzeniu spełnia wiara, a tym samym więź z Jezusem. Bez niej spełnianie lub niespełnianie jakichkolwiek kryteriów traci swoje znaczenie w kontekście tego rozeznania.

Równie ważną rolę w dobrym rozeznaniu powołania spełnia osoba towarzysząca. Jako osoba niezależna może ona pomóc spojrzeć z innego punktu widzenia niż własny i doradzi, jak pracować nad istotnymi aspektami powołania.