Hymn do Ducha Świętego

O Stworzycielu Duchu, przyjdź.
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan
I Najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz.
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Swej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem
Twym Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał.
Amen.

P. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie (O. W. Alleluja).

W. I odnowisz oblicze ziemi (O. W. Alleluja).

P. Módlmy się. Najmiłościwszy Boże, nakłoń łaskawie ucha Twego na głos modlitwy naszej i oświeć serca nasze łaską Ducha Świętego, abyśmy byli godnymi szafarzami Twoich tajemnic i kochali Cię miłością wieczną.

W. Boże, przed Tobą każde serce stoi otworem, / każde pragnienie jest Ci znane / i żadna tajemnica nie jest przed Tobą zakryta; / oczyść, przez udzielenie Ducha Świętego, nasze myśli, / abyśmy mogli doskonale Cię kochać i godnie Ciebie wielbić.

P. Oczyść, Panie, ogniem Ducha Świętego nasze sumienia i serca, abyśmy służyli Tobie w czystości ciała i podobali się dzięki niewinności duszy.

W. Panie, / niech Pocieszyciel, który od Ciebie pochodzi, / oświeci nasze umysły / i zgodnie z obietnicą Twojego Syna / doprowadzi je do pełnej prawdy.

P. Prosimy Cię, Panie, niechaj zstąpi na nas moc Ducha Świętego, aby oczyścić nasze serca i strzec nas od wszelkich przeciwności.

W. Boże, / któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, / daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe, / i Jego pociechą zawsze się radować.

P. Nawiedziwszy sumienia nasze, oczyść je, prosimy Cię, Panie, aby Syn Twój, a Pan nasz, Jezus Chrystus, przychodząc do nas, znalazł przygotowane sobie w nas mieszkanie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen.

Litania do świętych Arnolda Janssena i Józefa Freinademetza

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Matko naszego Pana i nasza Matko, módl się za nami.
Święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami.
Święty Józefie, Opiekunie Jezusa i Patronie Kościoła, módl się za nami.
Wszyscy święci Apostołowie i Misjonarze, módlcie się za nami.
Wszyscy święci Patronowie naszego Zgromadzenia, Błogosławieni Męczennicy Werbiści,
Błogosławione Mario Heleno i Józefo,
Święci Arnoldzie Janssenie i Józefie Freinademetzu,
Świadkowie żywej wiary,
Wierni uczniowie Jezusa,
Mężowie modlitwy,
Pokorni zakonnicy,
Gorliwi kapłani,
Wierni głosiciele Ewangelii,
Niestrudzeni słudzy zbawienia,
Wielcy czciciele Najświętszego Serca Jezusa,
Gorliwi uczniowie Ducha Świętego,
Oddani synowie Maryi Dziewicy,
Misjonarze, zawsze pełniący wolę Bożą,
Mężowie, przyjmujący trudności i cierpienia dla królestwa Bożego,
Uczniowie, przyjmujący swoje krzyże na wzór Zbawiciela,
Świadkowie zmartwychwstałego Pana,
Abyśmy zawsze mieli żywą wiarę, wstawiajcie się za nami.
Abyśmy potrafili coraz głębiej rozumieć Bożą miłość do nas,
Abyśmy nie tracili nadziei w chwilach próby,
Abyśmy zawsze mieli dość siły do pełnienia woli Bożej,
Abyśmy kochali słowo Boże i świadczyli o nim w naszym życiu,
Abyśmy zawsze odnosili się do siebie z miłością,
Abyśmy umieli wybaczać doznawane krzywdy,
Abyśmy odnosili się z szacunkiem do ludzi innych kultur i religii,
Abyśmy brali odpowiedzialność za zbawienie wszystkich ludzi,
Abyśmy wyznawali naszą wiarę, nawet gdy nas wyszydzają,
Abyśmy kochali Kościół i wiernie w nim trwali,

P. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

W. Przepuść nam, Panie.

P. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

W. Wysłuchaj nas, Panie.

P. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

W. Zmiłuj się nad nami.

P. Módlcie się za nami święci Arnoldzie i Józefie,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Módlmy się. Święci Arnoldzie i Józefie, przez całe życie stale zabiegaliście o zbawienie świata. Dziękujemy za Wasze nieustanne wstawiennictwo. Łączymy się z Waszymi pragnieniami i prosimy, aby przed światłością Słowa i Duchem łaski ustąpiły ciemności grzechu i noc niewiary, a Serce Jezusa żyło w sercach wszystkich ludzi.

W. Amen.

Modlitwa do Aniołów Stróżów

P. Święci Aniołowie Stróże.

W. Którzy z Bożego nakazu czuwacie nad nami, / abyśmy nie ponieśli szkody na duszy i ciele, / bądźcie naszymi doradcami, / abyśmy nie zboczyli z dobrej drogi życia, / pomagajcie nam powstawać, gdybyśmy upadli, / dodawajcie odwagi, gdy będziemy odczuwać lęk.

P. Prosimy także, byście w porę podsuwali nam dobre myśli i pragnienia, których spełnienie będzie się podobało Bogu i przyniesie pożytek ludziom.

W. Gdybyśmy jednak okazywali lekceważenie względem Was / i Waszych starań o nasze dobro, / wstrząśnijcie nami, / stańcie nam na drodze i powstrzymajcie nas. / Prosimy także, / aby Wasza obecność była nam otuchą, / gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci. / Czuwajcie nad nami / i doprowadźcie nas przed oblicze Ojca Niebieskiego. / Amen.

Modlitwa do św. Józefa - patrona Polskiej Prowincji SVD

P. Święty Józefie, powierniku tajemnic Boga, Ty przyjąłeś Maryję pełną niepojętej dla Ciebie łaski wcielenia. Uczestniczyłeś w radości Bogarodzicy, gdy Słowo stało się Ciałem /i zamieszkało między nami.

W. Dziękujemy Trójjedynemu Bogu, / że jesteś Patronem Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego. / Z wdzięcznością wspominamy Twoją wspierającą troskę w jej dziejach / i umacnianie świadectwa wiary naszych współbraci, / nawet po męczeńską śmierć. / Twoje wstawiennictwo podtrzymywało nadzieję / w trudnych chwilach naszej historii.

P. Nasz święty patronie, wypraszaj nam Ducha Świętego, abyśmy zawsze wierzyli Chrystusowi i nawracając się, na nowo rozbudzili w sobie gorliwość głoszenia Ewangelii. Ty, którego Bóg uwolnił od lęku przed posłuszeństwem Słowu Bożemu, wyproś nam odwagę apostolską na nowych areopagach współczesności.

W. Święty Józefie, / wspomagaj nasze prośby zanoszone do Boga / o nowe powołania misyjne w naszej Ojczyźnie. / Niech w rodzinach wzrasta odpowiedzialność za Kościół / i gotowość do służby w kapłaństwie i życiu zakonnym. / Prosimy Cię, / nadal opiekuj się nami, / abyśmy dążąc do świętości, / mogli pobożnie umrzeć / i dostąpić szczęścia w niebie. Amen.

Wezwania do patronów Zgromadzenia

Słowo Boże Wcielone - ożywiaj nas Duchem swoim.

Przeczysta Matko Boża - prowadź wszystkich do swego Syna.

Święci Michale, Gabrielu i Rafale - wspierajcie królestwo Boże na ziemi.

Święci Józefie, Joachimie i Anno - wypraszajcie nam krzewicieli Ewangelii.

Święci Piotrze i Pawle, Janie i Andrzeju - wspomagajcie zwiastunów wiary.

Święci Grzegorzu, Augustynie i Wincenty - módlcie się za wszystkie stany Kościoła.

Święty Arnoldzie, nasz Założycielu - umacniaj nas w wierności Bożemu powołaniu.

Święty Józefie i wszyscy święci misjonarze - wspierajcie nas w apostolskiej gorliwości.

Błogosławieni Męczennicy Werbiści - módlcie się, abyśmy byli niezłomnymi świadkami Bożej prawdy i miłości.

Błogosławione Mario Heleno i Józefo - wypraszajcie nam ducha modlitwy i służby.

Przed światłością Słowa i Duchem łaski niech ustąpią ciemności grzechu i noc niewiary,
a Serce Jezusa niech żyje w sercach ludzi.

Amen.

Modlitwy Zgromadzenia

Oto najważniejsze i najpiękniejsze modlitwy naszego Zgromadzenia, które charakteryzują nasz charyzmat i werbistowską duchowość.

icon prayerbookModlitwy kwadransowe

icon prayerbookWezwania do patronów Zgromadzenia

icon prayerbookHymn do Ducha Świętego

icon prayerbookModlitwa do św. Józefa - patrona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego

icon prayerbookModlitwa do Aniołów Stróżów

icon prayerbookLitania do świętych Arnolda Janssena i Józefa Freinademetza

Modlitwy kwadransowe

Boże, Prawdo odwieczna, wierzymy w Ciebie.

Boże, mocy nasza i zbawienie nasze, ufamy Tobie.

Boże, dobroci nieskończona, z całego serca miłujemy Ciebie.

Tyś Słowo swe posłał dla zbawienia świata, spraw, abyśmy wszyscy w Nim jedno byli.

Napełnij nas Duchem Syna Twojego, abyśmy sławili imię Twoje.

Amen.

Polecamy

 • Siewca nadziei

  Siewca nadziei

  Film o życiu i pracy o. Mariana Żelazka, ojca trędowatych w indyjskim świętym mieście Puri. W lutym 2018 roku oficjalnie WIĘCEJ
 • Urodziłem się, aby latać

  Urodziłem się, aby latać

  Film o życiu, pracy i pasjach o. Macieja Malickiego SVD, misjonarza w Zimbabawe. WIĘCEJ
 • Przedpokój do raju

  Przedpokój do raju

  Dokument "Przedpokój do raju" Bogdana Lęcznara i Doroty Petrus opowiada o ojcu Piotrze Nawrocie SVD i organizowanym przez niego Festiwalu WIĘCEJ
 • 1