BULAWAYO. W Zimbabwe w południowej Afryce oficjalnie rozpoczął działalność ruch Przyjaciół Werbistów (SVD Friends). Jego głównym celem jest aktywne uczestnictwo w duchowości i pracy misyjnej werbistów w kraju, całej Afryce i na świecie.

Idea grupy polega na tym, by wspomóc działania werbistów poprzez modlitwę oraz promocję misji i powołań misyjnych. Chodzi także o bezpośrednią pomoc werbistom w parafiach i podczas organizowanych przez nich akcji.

Przyjaciele Werbistów, oprócz codziennego studiowania Biblii, chcą też zapoznawać się z historią, duchowością i metodami ewangelizacyjnymi Zgromadzenia. Jesteśmy tymi, którzy wspomagają Zgromadzenie Słowa Bożego na wielu polach oraz budują dobre relacje z werbistami i między sobą - czytamy w statucie ruchu.

Każdy członek grupy zobowiązuje się do podjęcia konkretnego osobistego działania na rzecz misji werbistów w Zimbabwe i świecie. Może to być szeroko pojęta animacja misyjna, bezpośrednia ewangelizacja, regularna modlitwa za misje, misjonarzy i prowadzone przez nich dzieła, bezpośrednia pomoc w misjach i parafiach werbistowskich, a nawet pomoc finansowa. Można np. przygotowywać publikacje dla parafii i szkół, prowadzić w parafiach modlitwy w intencji misji, angażować się w dialog z niewierzącymi i podjemować działania zbliżające ich do Chrystusa, przekazywać darowizny finansowe lub rzeczowe, ofiarować swój czas i zdolności na rzecz samych werbistów, jak i ruchu. 

Na stronie internetowej friends.svdzimbabwe.net znaleźć można wiele konkretnych podpowiedzi, jakie działania można podjąć w ramach działaności Przyjaciół Werbistów. Ważne, by to działanie było regularne, wykonywane w duchu werbistów i w łączności z nimi. Koordynatorem wszystkich działań jest Sekretarz ds. Misji Regii Zimbabwe.

Duchowość Przyjaciół Werbistów oparta jest na duchowości Zgromadzenia, której najważniejszymi elementami są: Trójca Święta, Wcielone Słowo Boże, Duch Święty, a także cześć Maryi, Aniołów i Świętych, w tym świętych i błogosławionych werbistów.

Członkiem ruchu może być każdy, bez względu na wiek, płeć, język, wyznawaną religię, status ekonomiczny czy sakramentalny. Jednym z naturalnych wymagań jest jednak, by każdy odnosił się z szacunkiem dla Kościoła Katolickiego, Zgromadzenia Słowa Bożego i innych ludzi.

Jeśli ktoś nie może uczetniczyć bezpośrednio w spotkaniach lokalnej grupy Przyjaciół Werbistów może przyłączyć się do Kręgu Wirtualnego, w którym członkowie dzielą się Słowem Bożym, informacjami, modlą się i uczą nawzajem.

W Zimbabwe werbiści prowadzą misje od lat 80-tych ubiegłego wieku. Obecnie pracuje tam 21 werbistów z 9 narodowości. Wśród nich jest 4 Polaków. Przełożonym Regii jest obecnie o. Tadeusz Grenda SVD.

Więcej o działalności werbistów w Zimbabwe znaleźć można na stronie svdzimbabwe.net, a także na profilu na Facebooku - www.facebook.com/svdzimbabwe.

 

Polecamy

  • 1