CZAD. Werbiści rozpoczęli pracę misyjną w Czadzie w 2004 roku, odpowiadając na zaproszenie od bpa nowopowstałej Diecezji Goré na południu kraju. Otwarli wtedy nową misję w Laramanaye i nazwali ją imieniem św. Arnolda Janssena.

We wrześniu 2010 roku Zgromadzenie przejęło Parafię św. Franciszka z Asyżu w Boro, zaś w 2014 roku Parafię św. Piotra i Pawła w Moundou.

Pochodzący z Togo o. Frédéric Djagre Koubi SVD był w pierwszej grupie misjonarzy, którzy rozpoczęli pracę w Czadzie. Dziś mówi, że jednym z najważniejszych znaków obecności werbistów jest międzynarodowa wspólnota zakonników.

W Czadzie mieszka bardzo wiele zupełnie odrębnych grup etnicznych. Posługują się oni ponad 120 językami i narzeczami - mówi o. Frédéric. - W tak bardzo etnicznie podzielonym kraju nasza międzynarodowa zakonna wspólnota jest naprawdę znakiem i drogowskazem jedności dla żyjących tu ludzi.

Specyfika pracy misyjnej werbistów wynika również z sytuacji ekonomicznej, w jakiej znajduje się Czad. 80% ludności kraju żyje poniżej progu ubóstwa. Średnia długość życia wynosi tutaj niecałe 49 lat. Do tego dochodzi dramatyczny problem handlu ludźmi, nad którym nikt nie ma kontroli.

Jeśli chodzi o strukturę religijną społeczeństwa, prawie 50% z 11 milionowej populacji kraju w jest sunnickimi muzułmanami, 34% to chrześcijanie (w tym 9,6% to katolicy), zaś reszta to wyznawcy tradycyjnych afrykańskich wierzeń.

Po misjonarzach tutaj nie oczekuje się, by byli bohaterami - mówi o. Frédéric. - Wystarczy, że będą wierni swojemu powołaniu jako werbiści - czyli pozostaną otwarci na wielokulturowość społeczeństwa i odmienność każdego człowieka. I muszą żyć blisko prsotych ludzi.

Obecnie w Czadzie pracuje 8 werbistów z 4 narodowości: z Togo, Demokratycznej Republiki Kongo, Wietnamu i Indonezji. Niezwykle ważnym elementem ich działalności jest apotolat biblijny. Według o. Frédérica chrześcijanie w Czadzie są dosłownie głodni i spragnieni Słowa Bożego. Dlatego werbiści powinni jeszcze szerzej działać na tym polu. Z uwagi jednak na brak personelu, niezbędna jest ścisła współpraca z innymi francuskojęzycznymi prowincjami Afryki. (za: Arnoldu Nota)

Polecamy

  • 1